O NÁS

Spoločnosť Steep Hill poskytuje služby finančného poradenstva pri fúziách a akvizíciách podnikov, predaji spoločností a aktív, realizácii zmien vlastníckej štruktúry v spoločnostiach, získavaní rastového kapitálu, financovania projektov a spoločností. Okrem realizácie transakcií, poskytujeme klientom aj konzultačné služby pri strategickom plánovaní a rozhodovaní (napr. pri zamýšľanej expanzii na nové trhy alebo do nových segmentov), oceňovaní podnikov a reštrukturalizačných prípadoch.

Spoločnosť  bola založená vo februári 2013, s cieľom vytvoriť poradenskú spoločnosť pre dlhoročných a nových klientov, ktorí kladú dôraz na lojalitu, dôvernosť, osobný prístup a profesionalitu. V sektore finančných služieb máme skúsenosti už od roku 2004, a to najmä v oblasti fúzií a akvizícií (tzv. M&A), podnikových financií, korporátneho bankovníctva, oceňovania a akciového výskumu.

Pre našich klientov realizujeme transakcie vo viacerých sektoroch. Najčastejšie nás vyhľadávajú klienti z odvetví informačných technológií, obnoviteľných zdrojov a nehnuteľností, pričom dôveru zákazníkov sme si získali aj v odvetviach ako sú automobilový priemysel, finančné služby, maloobchod a služby, telekomunikácie a zdravotníctvo.

Veľké množstvo partnerstiev, profesionálnych a osobných kontaktov nám umožňuje efektívne vyhľadávať a analyzovať vhodné investičné príležitosti, identifikovať a oslovovať investorov na Slovensku ako aj v zahraničí. Našich klientov sprevádzame transakciami od začiatku až do konca, definujeme pre nich príležitosti a riziká, vytyčujeme jednotlivé faktory hodnoty investičnej príležitosti, definujeme štruktúru transakcie a realizujeme s klientom jednotlivé transakčné kroky vedúce k dosiahnutiu transakčného cieľa.

Ukazujeme a razíme cestu klientovi až na samý vrchol