PORADENSKÉ SLUŽBY

  • Definujeme fázy procesu zhodnotenia a analyzovania investičnej  príležitosti,
  • Realizujeme prieskum trhu, kedy identifikujeme a oslovujeme investorov alebo vhodné investičné príležitosti,
  • Vyhodnocujeme riziká a príležitosti, prípadne možnosť výskytu nepredvídateľných situácií,
  • Vytýčime kľúčové faktory vplývajúce na chod celej obchodnej transakcie,
  • Definujeme a aktívne manažujeme vyjednávanie jednotlivých podmienok transakcie,
  • Počas transakcie poskytujeme klientovi priebežný reporting ako aj konzultácie a potrebnú podporu pri prijímaní dôležitých strategických rozhodnutí,
  • V rámci poradenstva sa zameriavame na poskytnutie služieb na profesionálnej úrovni, s cieľom maximalizovať úspech na strane klienta.